Odwiedziny u „Maszy i Niedźwiedzia” w bibliotece w Igołomi

W ramach projektu „Czwartkowe poranki z bajką”, których celem jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci w czwartek 20.09.2018 r. odbyło się w bibliotece spotkanie najmłodszych czytelników z „Maszą i Niedźwiedziem”.

Wszystkie  maluchy siedząc wygodnie na dywanie z zaciekawieniem przysłuchiwały się czytanym książeczkom. Była też okazja do wybierania i oglądania książeczek z księgozbioru oraz poznanie zasad wypożyczania książek i korzystania z czytelni.