ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 

Jak zapisać się do Biblioteki?

– Aby zapisać się do biblioteki niezbędny jest dowód osobisty, wypełnienie karty zapisu oraz zobowiązanie się podpisem do przestrzegania regulaminu. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Czy mogę wypożyczać książki jeżeli jestem mieszkańcem, ale nie jestem zameldowany na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce?

– Tak.

Zgubiłem książkę z Biblioteki! Co zrobić?

– Skontaktuj się z bibliotekarzem w swojej bibliotece.

Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu książek?

– Zgodnie z regulaminem biblioteki jeśli Czytelnik nie przestrzega terminu zwrotu grożą mu kary finansowe.

Czy muszę być zapisany do Biblioteki aby skorzystać z komputera lub czytelni?

– Nie. Wystarczy aktualny dokument z fotografią i adresem, ważna legitymacja szkolna lub służbowa, który należy okazać bibliotekarzowi przy wejściu.

Na jakich zasadach mogę korzystać z Internetu, komputera z pakietem OpenOffice?

– Każdy może bezpłatnie korzystać z Internetu oraz komputera wyposażonego w pogramy użytkowe, w godzinach pracy Biblioteki, na wyznaczonych stanowiskach.

Czy mogę wydrukować rezultaty moich wyszukiwań?

– Tak, skontaktuj się z bibliotekarzem.

Ile książek można wypożyczyć jednorazowo?

– Jednorazowo można wypożyczyć:
5 woluminów książek (dzieci do ukończenia 12 r.ż. do 3 woluminów)