STRUKTURA BIBLIOTEKI

Zbiory biblioteki oraz jej filii mają charakter uniwersalny. Wśród zbiorów znajduje się zarówno literatura piękna, literatura dziecięca jak i popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy. Zbiory są gromadzone zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników i dostępną ofertą księgarską. We wszystkich bibliotekach kilka razy w roku uzupełniane są nowości wydawnicze.

Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach – posiada trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, które są udostępniane wszystkim mieszkańcom Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.


Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Igołomi posiada 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Biblioteka dysponuje księgozbiorem liczącym około 7 tysięcy woluminów, z których większość stanowią publikacje wydane w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Filia w Igołomi od kilku lat prowadzi aktualny fanpage na Facebooku.


Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Dobranowicach posiada jedno stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Zbiory biblioteki obejmują około 10 tysięcy woluminów dla dzieci i dorosłych.