„Książka i Róża” w bibliotece w Igołomi

23 kwietnia obchodzony jest ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W 2024 roku święto odbywa się pod hasłem „Czytaj po swojemu”.

Święto książki i praw autorskich organizowane jest przez UNESCO od 1995 roku, jednak jego geneza sięga 1926 roku. Pomysł zrodził się w Katalonii, a inicjatorem tego wydarzenia był wydawca Vicente Clavel Andres. Kilka lat później w 1930 roku święto zaczęto oficjalnie obchodzić w Hiszpanii, a od 1964 roku także w pozostałych krajach hiszpańskojęzycznych.

Dzień 23 kwietnia jest symboliczny dla literatury światowej, gdyż w ten właśnie dzień zmarli wybitni poeci Miguel de Cervantes, William Szekspir oraz Inca Garcilaso de la Vega. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii, kobiety obdarowywano w ten dzień czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

Dziś, w naszej bibliotece odbyły się obchody zatytułowane „Książka i Róża”, podczas których omówiono zagadnienia związane z piractwem książkowym, ochroną praw autorskich oraz wspieraniem autorów poprzez legalne zakupy książek. Najmłodsi czytelnicy mieli okazję stworzyć własne dzieła zachęcające do sięgania po książkę i związanych z tematem książek i praw autorskich.

Obchody Dnia Książki i Praw Autorskich w bibliotece były  okazją do celebracji literatury, ale także do refleksji nad jej rolą w społeczeństwie oraz szacunkiem dla twórców i ich pracy.