Biblioteka w Igołomi zaprasza do udziału w konkursie „Wśród Stron i Liter: Promujemy Czytelnictwo!”

Konkurs „Wśród Stron i Liter” to inicjatywa mająca na celu zachęcenie uczestników do tworzenia kreatywnych plakatów promujących czytelnictwo.

Zasady:

Konkurs jest skierowany do zarejestrowanych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Igołomi w wieku od 6-10 lat

Uczestnicy mają za zadanie stworzyć plakat promujący czytelnictwo.

Plakat powinien zawierać jasne przesłanie promujące czytanie oraz zachęcające do korzystania z zasobów bibliotecznych.

Wielkość plakatu powinna być formatu A3 lub A2.

Plakat powinien być wykonany ręcznie (np. za pomocą farb, kredek, pasteli)

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden plakat.

Prace należy dostarczyć do biblioteki w terminie do 23 maja 2024.

Każda praca powinna zostać opisana na odwrocie: imieniem i nazwiskiem uczestnika, wiekiem i klasą. Do każdej pracy powinna zostać dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (wzór dostępny w bibliotece).

Kryteria oceny:

Oryginalność i kreatywność pomysłu.

Efektywność przekazu promującego czytelnictwo.

Estetyka i kompozycja plakatu.

Zgodność z tematem konkursu.

Termin:

Plakaty należy dostarczyć do biblioteki do 23 maja 2024r., a ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 29 maja 2024r.

Konkurs „Wśród Stron i Liter” ma na celu promowanie czytelnictwa poprzez twórcze zaangażowanie uczestników. Liczymy na udział wielu kreatywnych osób i na stworzenie pięknych, inspirujących plakatów!