Biblioteka otrzymała dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych

Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w kwocie 3.607 złotych, aby wzbogacić i uzupełnić księgozbiór w ramach zadania 
„Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek
w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.