Regulamin korzystania z bibliotek w nowym reżimie sanitarnym

Szanowni Czytelnicy!
Już niebawem poinformujemy o dokładnej dacie wznowienia obsługi Czytelników w naszej bibliotece. Tymczasem prosimy o zapoznanie się ze szczególnymi zasadami obsługi Czytelników i Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w czasie stanu epidemii w Polsce.

Szczegółowe zapisy regulaminu:

ANEKS DO REGULAMINU WYPOŻYCZEŃ I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
W GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAWRZEŃCZYCACH
ORAZ FILIACH W IGOŁOMI I DOBRANOWICACH
W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

1. W okresie pandemii koronawirusa Covid-19 uruchomiona dla użytkowników zostaje jedynie wypożyczalnia (bez możliwości korzystania z kącika dziecięcego, stanowisk internetowych i czytelni).
2. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni bibliotecznych.
3. Wybrane książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
4. Obsługa czytelników odbywa się jedynie przy specjalnie wyznaczonych stanowiskach wyposażonych w przegrody ochronne.
5. Czytelnicy proszeni są o bezwzględne korzystanie w bibliotece z maseczek i rękawic ochronnych.
6. Obsługa czytelników odbywa się pojedynczo (oznacza to, że w danym momencie w bibliotece przebywać może maksymalnie jedna osoba), osoby oczekujące przed wejściem do biblioteki powinny pamiętać o zachowywaniu odpowiedniego dystansu.
7. Istnieje możliwość telefonicznego zamówienia konkretnych książek, aby w ten sposób uniknąć kolejek.
8. W związku z tym, że zwracane książki objęte są obowiązkowym okresem kwarantanny na okres do 14 dni, ogranicza się jednorazową ilość wypożyczanych woluminów do maksymalnie 6 egzemplarzy.
9. W przypadku prolongaty wypożyczeń zalecamy kontakt telefoniczny – odradzamy osobistą wizytę w bibliotece.
10. Prosimy osoby z objawami infekcji o odłożenie wizyty do czasu całkowitego powrotu do zdrowia.
11. Pozostałe zapisy regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczycach pozostają bez zmian.

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad regulaminu.