Spotkanie z Panią Jesienią w bibliotece w Igołomi

We czwartkowe przedpołudnie 26.10.23  bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola. Tym razem mali czytelnicy sprawdzili swoją wiedzę ze znajomości bajek, biorąc udział w bajkowej zgadywance. Następnie wysłuchały wiersza Juliana Tuwima pt. “Dwa wiatry” oraz Jana Brzechwy pt. „Listopad” i chętnie brały udział w rozmowie tematycznej dotyczącej jesieni, dzieląc się swoją wiedzą i spostrzeżeniami.  Dzieci odgadywały zagadki jesienne, a także wykonały ciekawą pracę plastyczną z kolorowych liści. Czekamy na kolejne takie spotkania w naszej bibliotece.