Warsztaty artystyczne


15 czerwca 2023 roku to był bardzo twórczy dzień dla dzieci z zerówki
w Wawrzeńczycach. Miały one możliwość poznania graficznej techniki monotypii na
warsztatach artystycznych “Strachy na lachy”, które zrealizowała Fundacja
„Burza Mózgów” z Krakowa, a poprowadziła je Pani Kalina. Warsztaty oparte były
o książkę “Jak Stryjenka Milenka strachy na lachy opanowała” autorstwa Pani Anny
Kaszuby -Dębskiej. Podczas zajęć była okazja do rozmowy o strachu i sposobach
radzenia sobie z nim, było głośne czytanie i oczywiście twórcze działanie