Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych!

Z przyjemnością informujemy, że nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie
w wysokości 3607 zł, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych
Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z budżetu państwa.