Nagroda Literacka Nike 2021 dla Zbigniewa Rokity

Nagroda Literacka Nike została w tym roku przyznana Zbigniewowi Rokicie za książkę „Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku”. Nagrodę 25-lecia Nike otrzymał z kolei Mariusz Szczygieł za „Nie ma”. Nike przyznawana jest od 1997 roku, a trafia w ręce autorki bądź autora najlepszej książki roku poprzedniego.