Biblioteka w Igołomi zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym: „Książka na wakacjach”

Biblioteka w Igołomi zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym: „Książka na wakacjach”. Pokażcie jak Wy spędzacie swoje wakacje z książką! Na łonie natury, na plaży czy może na szczycie góry?
Postanowienia ogólne:
1) Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Igołomi.
2) Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce oraz czytelników biblioteki, bez ograniczeń wiekowych.
3) Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia ukazującego jak spędzasz wakacje z książką, na łonie natury, na plaży czy może na szczycie góry.
– na zdjęciu powinna znaleźć się książka
– niewymagane jest pokazywanie swojego wizerunku
4) Zdjęcia należy przesłać na adres e-mail: gbpigolomia@op.pl, w tytule maila podając konkurs fotograficzny pt. “ Książka na wakacjach”
5) Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć następujące informacje:
– imię i nazwisko autora, wiek oraz dane kontaktowe
6) Konkurs odbędzie się w terminie od 23.07 do 31.08.2020 r. Po terminie zakończenia konkursu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Cel konkursu:
– Promocja czytelnictwa
– Rozwijanie zainteresowań i kreatywności w dziedzinie fotografii
Postanowienia końcowe:
1) Zgłoszenie zdjęć do konkursu oznacza akceptacje warunków regulaminu, zgodę na publikację zdjęcia na stronie internetowej biblioteki, w mediach społecznościowych oraz zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób znajdujących się na fotografii
2) Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają u organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć w różnych mediach.
3) Jury konkursowe wyłoni zwycięzców i przyzna 3 nagrody niespodzianki.
4) Organizator opublikuje listę zwycięzców na stronie facebookowej oraz powiadomi ich telefonicznie dnia 10.09.2020 r.
Zapraszamy do wzięcia udziału!