Dzień Bezpiecznego Internetu w bibliotece w Igołomi – 11 lutego 2020 r.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.
DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. W nadchodzącym roku zwrócimy szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
We wtorek 11 lutego w bibliotece w Igołomi odbyło się spotkanie dla dzieci zorganizowane z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) , Spotkanie trwało dwie godziny i uczestniczyło w nim 15 dzieci w wieku 6-8 lat. Uczestnicy w tym czasie oglądali krótkie filmiki na temat bezpieczeństwa w Internecie, wykonali prace plastyczne oraz wysłuchali książki pt.: Wokół komputera. Prezentacja multimedialna przybliżyła dzieciom kilka istotnych informacji na temat Internetu ( na co warto zwracać uwagę, aby każdy korzystający z tego medium był bezpieczny).