Przedszkolaki w bibliotece w Igołomi

Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się od wczesnych lat. Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i promowanie czytelnictwa wśród dzieci. W  kolejnym dniu Tygodnia Bibliotek – Bibliotekę Publiczną w Igołomi odwiedziły przedszkolaki. Tematem spotkania było zapoznanie przedszkolaków z biblioteką. Dzieci zobaczyły jak wygląda karta czytelnika, karta książki, poznały  zasady wypożyczania książek, a także dowiedziały się jak należy dbać o książki i do czego służą zakładki. Nie zabrakło również głośnego czytania. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci samodzielnie wykonały wiosenne zakładki do książek.