ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W OKRESIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ I KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW W GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W WAWRZEŃCZYCACH ORAZ FILIACH W IGOŁOMI I DOBRANOWICACH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 1. W okresie pandemii koronawirusa Covid-19 uruchomiona dla użytkowników zostaje jedynie wypożyczalnia (bez możliwości korzystania z kącika dziecięcego, stanowisk internetowych i czytelni).
 2. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni bibliotecznych.
 3. Wybrane książki podaje wyłącznie bibliotekarz.
 4. Obsługa czytelników odbywa się jedynie przy specjalnie wyznaczonych stanowiskach wyposażonych w przegrody ochronne.
 5. Czytelnicy proszeni są o bezwzględne korzystanie w bibliotece z maseczek i rękawic ochronnych.
 6. Obsługa czytelników odbywa się pojedynczo (oznacza to, że w danym momencie w bibliotece przebywać może maksymalnie jedna osoba), osoby oczekujące przed wejściem do biblioteki powinny pamiętać o zachowywaniu odpowiedniego dystansu.
 7. Istnieje możliwość telefonicznego zamówienia konkretnych książek, aby w ten sposób uniknąć kolejek.
 8. W związku z tym, że zwracane książki objęte są obowiązkowym okresem kwarantanny (na okres do 14 dni), ogranicza się jednorazową ilość wypożyczanych woluminów do maksymalnie 6 egzemplarzy.
 9. W przypadku prolongaty wypożyczeń zalecamy kontakt telefoniczny – odradzamy osobistą wizytę w bibliotece.
 10. Prosimy osoby z objawami infekcji o odłożenie wizyty do czasu całkowitego powrotu do zdrowia.
 11. Pozostałe zapisy regulaminu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczycach pozostają bez zmian.