Dzień Bezpiecznego Internetu w bibliotece w Igołomi

Dnia 6.02.2024r. w Bibliotece w Igołomi odbyły się obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, w których wzięły udział dzieci z naszej szkoły. Głównym celem wydarzenia było promowanie bezpiecznego korzystania z internetu oraz edukacja dzieci na temat właściwych zasad korzystania z sieci.

Podczas spotkania dzieci wykonały plakaty, na którym przedstawione zostały zasady bezpiecznego surfowania w internecie. Plakaty te miały na celu zwiększenie świadomości młodych użytkowników na temat zagrożeń online oraz sposobów ochrony swojej prywatności i bezpieczeństwa w sieci.

Po zakończeniu warsztatów plastycznych, dzieci miały okazję wysłuchać prelekcji na temat zasad korzystania z internetu. W jej trakcie omówione zostały różne aspekty bezpiecznego korzystania z internetu, takie jak ochrona danych osobowych, identyfikacja zagrożeń online oraz odpowiedzialne zachowanie w sieci.

Wierzymy, że zdobyta wiedza pomoże naszym najmłodszym mieszkańcom korzystać z internetu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.