VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”


Konkurs jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie i Stowarzyszenie Salon Literacki

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział autorzy przed debiutem oraz po debiucie, pod warunkiem, że wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN. 

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce. Mile widziane będą utwory nawiązujące do szeroko pojętej tematyki polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać listownie oraz dodatkowo mailem.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.

Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką Kresów i pogranicza wschodniego.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Strona konkursu