ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2022 ROKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach jest beneficjentem Programu Wieloletniego„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025″, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.
W 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach na realizację zadania „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usług zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet1. Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCZ 2.0 uzyskała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 607,00 zł.
Z pozyskanych środków zakupiono 140 książki, które wzbogaciły księgozbiór biblioteki w Wawrzeńczycach oraz filii w Igołomi i Dobranowicach. Zakupione pozycje to literatura piękna dla dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularnonaukowa.
Głównym celem Priorytetu realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025 jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, e-booków, audiobooków.