Globalnie w bibliotekach

W dniu 19 czerwca odbyły się warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej pod hasłem „Niebezpieczeństwo jednej historii. O naszych nieuświadomionych stereotypach”.

W dwóch spotkaniach wzięła udział młodzież klas II Gimnazjum w Wawrzeńczycach wraz
z nauczycielkami języka polskiego. Młodzież obejrzała wystąpienie nigeryjskiej pisarki Chimamandy Adichie, która mówiła o tym, jak spojrzenie przez pryzmat „jednej historii” wpływa na to, jak widzimy różne kultury, innych ludzi i samych siebie. Po projekcji filmu młodzi ludzie starali się odpowiedzieć na pytania : co to jest stereotyp, jak zwalczać stereotypy. Odnieśli się do zagadnień ukazanych w filmie jak również mówili o uprzedzeniach dotyczących ich samych, społeczności klasowej czy też wioski, w której mieszkają. Zastanawialiśmy się wspólnie nad słowami pisarki – „Jedna opowieść rodzi stereotypy. A problem z nimi nie polega na tym, że są nieprawdziwe, ale na tym, że są niekompletne. Sprawiają, że jedna historia staje się jedyną”.

Dyskusje zakończyliśmy stwierdzeniem, że na dany temat powinniśmy czerpać wiedzę z różnych źródeł, powinniśmy starać się mieć własny pogląd na daną sytuację.

Wielość historii o danym miejscu/osobie daje nam większą ilość punktów odniesienia.