Przedszkolaki w bibliotece w Igołomi

Dzisiaj w bibliotece gościliśmy przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Igołomi, grupę starszaków z wychowawczynią Panią Wiesławą Gierasińską.
Celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza. Przedszkolaki wysłuchały głośnego czytania bajki „Pinokio”. Na tej podstawie wykonały piękne zakładki do książek. Bibliotekarka zachęcała dzieci do przychodzenia wraz z rodzicami i wypożyczania książek.