Konkurs wielkanocny w bibliotece w Igołomi

Biblioteka w Igołomi zaprasza do udziału w konkursie   –  „Wielkanocne pisanki książką malowane”.

Nierozerwalnym symbolem Świąt Wielkanocnych jest pisanka.  Pisanka to ogólna, zwyczajowa nazwa jaja wielkanocnego, zdobionego różnymi technikami. Jajo od wieków było uważne za symbol początku i źródła życia, znak zmartwychwstania, powrotu do życia. Ozdobione, miały w sobie tajemniczą moc. Pisanki to również nasze dziedzictwo kulturowe, które stanowi o naszej tożsamości.

CELE KONKURSU: 

 1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
 3. Kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy.
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
 5. Promowanie twórczości dziecięcej.
 6. Integracja dzieci przez sztukę.

REGULAMIN KONKURSU: 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wilku 6-9 lat
 2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do organizatorów pisanki wielkanocnej ozdobionej motywem książki do dnia 23 marca 20018 roku.
 3. Uczestnicy konkursu pracują indywidualnie.
 4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości.
 5. Przedmiotem konkursu są formy przestrzenne i płaskie obowiązuje kształt jaja.
 6. Uczestnicy konkursu korzystają z własnych materiałów
 7. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:

– ogólne wrażenie artystyczne

– oryginalność i pomysłowość prac

– opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów

– wkład pracy

– walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

– estetyka wykonania

 1. Zdobywcy pierwszych 3 miejsc otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w bibliotece w Igołomi – 28.03.2018.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do Konkursu uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 2. Uczestnik Konkursu zgłaszając pracę nieodpłatnie przenosi na Organizatora Konkursu własność egzemplarza nadesłanej pracy oraz udziela mu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności w zakresie: utrwalenia wizerunku pracy każdą możliwą techniką oraz publicznego odtwarzania wszystkimi środkami, w tym środkami przekazu danych na odległość.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE