Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” 2017

Gminna Biblioteka Publiczna w Wawrzeńczycach otrzymała w ramach programu Biblioteki Narodowej dofinansowanie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. W 2017 roku wysokość dotacji dla Bibliotek na terenie gminy wynosi 5.300,00 zł.

Program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych oraz książek dla dzieci i młodzieży w bibliotece głównej oraz w filiach.

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce oraz wzmocnienie znaczenia czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego i kreatywnego Polaków.